Dennis 1120 01
Omgaan met Stress
 • Bewustwording 'wat doet stress met je'
 • Inzicht in eigen situatie
 • Persoonlijk actieplan om veerkracht en vitaliteit te verhogen
Neem hier vrijblijvend contact op Scroll verder

Workshop Stress

Workshop Omgaan Met Stress

Van een beetje stress raak je niet gestrest. Maar wat als de stress aanhoudt? En de emmer overloopt. Werkstress is de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim. Als organisatie is het van groot belang om aandacht te besteden aan stress componenten en werkdruk bespreekbaar maken.

Omgaan met stress

Tijdens deze workshop maken je medewerkers kennis met het actuele thema stress en werkdruk. Zij krijgen inzicht in de achtergrond ervan; hoe om te gaan met stress én hoe herken je de signalen. Met een beter beeld van dit thema is het ook beter in te schatten hoe het zit met de werkdruk en het stressniveau binnen jouw organisatie.

• Wat is stress eigenlijk
• Herken de signalen van stress
• Handvatten hoe om te gaan met stress

Waarom zet je een workshop 'Omgaan met stress' in?

Uiteenlopende oorzaken maken dat mensen stress kunnen ervaren en daar last van hebben in hun werk. De aanleiding van stress kan liggen in de werksituatie, bijvoorbeeld toegenomen werkdruk of grote veranderingen. Maar kan ook liggen in de privé-situatie of in de persoon zelf. Vaak is het een combinatie. Blijft stress langdurig bestaan, dan vormt dit een bedreiging voor de vitaliteit en inzetbaarheid van de medewerker. De balans tussen draagkracht en draaglast raakt verstoord. Deze workshop maakt mensen bewust, geeft inzicht en zet mensen aan tot beweging. Met als doel om de balans te herstellen door het aanreiken van praktische handvatten.

• Bewustwording wat is stress
• Zelfinzicht in eigen situatie
• Vitaliteitsmodel
• Persoonlijk actieplan

Hoe ziet de workshop 'Omgaan met stress' eruit?

De workshop 'Omgaan met stress' duurt in totaal vijf uur en wordt bij voorkeur in twee delen aangeboden. Met een tussenpauze van een week. Het aantal deelnemers tijdens de workshop is circa 10 personen.

De interactieve workshop start met achtergrondinformatie over stress. Wat is stress eigenlijk? Wat gebeurt er bij aanhoudende stress en hoe kun je stress-signalen herkennen? Ook wordt er stilgestaan bij mogelijke oorzaken van stress.

Door oefeningen wordt meer inzicht verkregen in de persoonlijke situatie en factoren die een belangrijke rol kunnen spelen. Eveneens bestaat de mogelijkheid om een gevalideerde vragenlijst in te vullen: Your Vitality Score. De vragenlijst geeft inzicht in je persoonlijke vitaliteit en kijkt ondermeer naar werkbelasting, werkperspectief en welzijn. De deelnemer ontvangt hiervan een persoonlijke rapportage met aanbevelingen.

Aan de hand van een vitaliteitsmodel wordt met de deelnemers gekeken naar de belangrijkste factoren die bijdragen aan veerkracht en vitaliteit. Praktische oefeningen en opdrachten worden aangereikt om thuis verder mee aan de slag te gaan. De workshop sluit af met een persoonlijk actieplan om de eigen veerkracht en vitaliteit te verhogen om zo beter om te kunnen gaan met stress.

 • Mogelijke oorzaken (of valkuilen) stress in kaart
 • Oefeningen en de vragenlijst 'Your Vitality Score'
 • Persoonlijke rapportage met aanbevelingen persoonlijke vitaliteit
 • Factoren die bijdragen aan veerkracht en vitaliteit
 • Opdrachten en actieplan omgaan met stress
Interesse in een gratis introductie workshop over Stress?

Wil je je aanmelden voor deze workshop in één van onze regio's? Stuur dan gerust Ineke een mail. Dan houden we je op de hoogte wanneer de workshop daar plaats vindt.

Waarom kies je voor een workshop bij MEPD?

MEPD is een professionele en zeer ervaren partij. Persoonlijk contact staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken onafhankelijk. MEPD leveren maatwerk. We spreken de workshop altijd vooraf met de opdrachtgever.

 • Ruim 25 jaar ervaring met mensen en techniek
 • Landelijke dekking: 7 vestigingen
 • Gecertificeerde loopbaanadviseurs
 • Altijd maatwerk
Jan Rozema Zw

Trainer Jan Rozema over de workshop

"Deze workshop geeft deelnemers inzicht in het eigen gedrag. Vaak sluipen bepaalde gewoontes er onbewust in. Deze kunnen leiden tot een onbalans. In belasting - belastbaarheid. In werk - privé. Wanneer mensen zich hiervan bewust worden, kunnen zij ermee aan de slag gaan."

We adviseren je graag verder!

We helpen je graag verder bij vragen over het thema stress en/of met een advies over de workshop 'Omgaan met Stress'.