Knipsel transpirantie

Waarom het 'waarom' van de verandering zo belangrijk is!

Vraag jij je ook wel eens af waarom iemand een bepaalde vraag stelt ? En vind je het ook geruststellend als de vraagsteller spontaan toelicht hoe die vraag bij hem of haar is opgekomen? Dit maakt communicatie transparanter. Zo gaat het ook op het werk met communicatie over nieuwe streefcijfers, de strategie of de samenstelling van een team dat wordt gewijzigd…. Het “waarom uitleggen” heeft een grote impact. We bekijken hier de voordelen van transparante communicatie voor leidinggevenden.

Waarom is het “waarom” zo belangrijk ?
Als we onze medewerkers informeren over het “waarom” dan ontstaat er wederzijds begrip en lijken beslissingen niet op blinde willekeur. Het is van belang om iedereen het idee achter de verandering toe te lichten, al was het alleen maar al om de betrokkenheid bij de organisatie te verzekeren.

Transparantie
“Waarom doen we dit ?” leidt tot een transparante cultuur binnen de onderneming. Het zet werknemers aan tot meedenken met de onderneming en zorgt voor meer engagement. Niet iedereen heeft de behoefte om mee te denken, maar de mogelijkheid is er voor wie zich ertoe geroepen voelt.

Betrokkenheid en feedback
Waarom is meedenken dan zo belangrijk? Soms bevinden de beste ideeën zich ergens op de werkvloer. Ze krijgen geen gehoor omdat deze medewerkers zich niet betrokken voelen. Er wordt niet naar hen geluisterd en ze kunnen zich ook niet bewust zijn van een probleem zonder informatie. Door het “waarom” te bespreken en open te staan voor feedback zet je de deur open voor nieuwe ideeën.

Veiligheid
Weten “waarom”, schept een sfeer van vertrouwen. Mensen gaan niet wild speculeren om zo zelf een invulling te geven aan holle ruimten binnen hun informatie over de onderneming.

Duidelijkheid
Een toelichting van wijzigingen biedt niet alleen veiligheid, maar ook duidelijkheid. Nieuwe afspraken kunnen gemaakt worden waarbij iedereen zich kan uiten. En goede afspraken maken goede vrienden. Medewerkers voelen zich gewaardeerd als ze de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven.

Wat zijn nu onze saboteurs om collega’s, managers, teamleden, werknemers niet in te lichten over het “waarom”?

Tijdsdruk

Vaak zetten we onszelf zoveel druk op de ketel zodat we te weinig waarde hechten aan dit soort gesprekken. In leiderschapsopleidingen is het een typische valkuil voor een leidinggevende en een groep om onmiddellijk volledig op te gaan in de actie. Onder tijdsdruk wordt geen of te weinig tijd genomen om aan het team uit te leggen wat nu precies het doel is. Vervolgens wordt de vraag overgeslagen of iedereen het doel begrepen heeft en of iemand een goed idee heeft. Er wordt soms te snel verondersteld dat medewerkers het wel snappen of geen behoefte hebben aan het “waarom”
Het is verleidelijk om onder tijdsdruk zo snel mogelijk met te taak aan de slag te gaan. Dit gaat jammer genoeg ten koste van fantastische ideeën die onbenut blijven en een falend engagement doordat medewerkers afhaken als ze zich niet betrokken voelen.

Angst/Wantrouwen
Soms wordt het “waarom” niet gecommuniceerd om werknemers niet ongerust te maken.
Zodra er wijzigingen in aankomst zijn binnen een organisatie, creëert dit vragen en onrust bij mensen. Het “waarom” verzwijgen zorgt hier alleen maar voor valse speculaties en doet de roddelmolen op volle toeren draaien. Dit gaat ten koste van de werksfeer en het resultaat.

Geef jezelf de tijd om het “waarom” weloverwogen toe te lichten aan medewerkers, teams, collega’s en management. Betrouwbare informatie sluit speculatie uit en creëert vertrouwen en veiligheid.

< Terug