Techniek 320037

Vijf tips om ontwikkelen te stimuleren onder medewerkers

Organisaties hebben te maken met snelle technologische ontwikkelingen. Hierdoor wordt de manier van werken aangepast en moeten werknemers steeds meer kunnen. Door aandacht te besteden aan de ontwikkeling van medewerkers, kun je inspelen op nieuwe kansen.

Op basis van cases die de ontwikkeling van medewerkers stimuleren, zijn er 5 tips geformuleerd.

1. Zorg dat medewerkers een duidelijke visie op trends en ontwikkelingen hebben
Houd de ontwikkelingen en trends in en rond het bedrijf in de gaten. Welke nieuwe technologieën zijn er en welke trends spelen er? Om aan de slag te kunnen met ontwikkeling, is een duidelijk leiderschap van belang. Plan regelmatig een bijeenkomst om medewerkers te betrekken bij de acties die ondernomen worden.

2. Zet in op vakmanschap
Medewerkers worden gemotiveerd door vakmanschap. Een monteur wil bijvoorbeeld alles weten over techniek, zodat hij de moeilijkste storingen op kan lossen. Communiceer duidelijk wat het de medewerker brengt. Medewerkers willen antwoord op de vraag: what’s in it for me?

3. Stimuleer ontwikkeling stap voor stap
Leren in kleine stappen verlaagd de drempel voor medewerkers om zich te ontwikkelen.
Denk hierbij aan wekelijks een verbetering op de werkvloer door te voeren of voor een korte periode van functie te wisselen met een collega. Medewerkers zien ontwikkeling niet als een cursus of een leerproces, maar als een manier om je werk beter te doen.

4. Neem de tijd voor een goed gesprek tussen medewerker en werkgever
Houd af en toe een gesprek over de ontwikkeling van het bedrijf. Dit geeft inzicht in waar het bedrijf op dat moment staat. Stel jezelf de volgende vragen: Waar gaan we als bedrijf heen? Wat betekent dat voor de medewerkers? Waar staat de medewerker? En in welke richting zou hij/zij zich nog verder willen ontwikkelen. Dit kan de start zijn van een nieuw ontwikkelingstraject van een medewerker. Belangrijk is dat er tijdens dit gesprek concrete vervolgacties worden besproken. Deze vervolgacties moeten ook echt worden opgevolgd. Bespreek het onderwerp ontwikkeling in meerdere werkoverleggen. Bespreek de persoonlijke ontwikkeling: wat gaat er goed? Wat gaat er minder? Wat is er nodig om elkaar te ondersteunen?

5. Zorg voor ruimte voor ontwikkeling in een veilige omgeving
Een belangrijke randvoorwaarde om je te kunnen ontwikkelen is; tijd en ruimte om te leren. Een veilige omgeving is nodig om vragen te durven stellen en fouten durven te maken. Een organisatie die open staat voor het bespreken van fouten, zorgt voor een veilige sfeer. Veiligheid en ruimte zijn van belangrijk voor reflectie en feedback. Door elkaar feedback te geven krijgen medewerkers inzicht op de vaardigheden en kennis waarover zij bezitten. Als er mensen zijn binnen de organisatie die al trainingen hebben gevolgd, vraag dan of zij de belangrijkste punten hiervan willen presenteren.

Bron: Duurzame inzetbaarheid.nl

< Terug