lunchsessie Noord

Themasessies MEPD Noord

Schrijf je in voor de kosteloze lunchsessies MEPD Zwolle ism Stein Advocaten Zwolle

Samen met Stein Advocaten Zwolle hebben we in juni een themasessie geintroduceerd. De positieve feedback van deelnemers is aanleiding om meer thema's aan te bieden. Hieronder vind je de kalender voor de komende maanden. Meld je aan (samen met een collega) voor één of meedere sessies, onderaan de pagina. We verwelkomen je graag, maar hanteren het principe VOL=VOL!

Het ontslagrecht in vogelvlucht

Donderdag 23 november | 12.00 – 14.00 uur

Onderwerpen: Ontslaggronden. UWV/ kantonrechter. Ontslag op staande voet.Transitievergoeding/ billijke vergoeding.

Zieke werknemer, vanuit arbeidsrechtelijke invalshoek

Donderdag 21 december | 12.00 – 14.00 uur

Onderwerpen: Rol bedrijfsarts. Verzuimbegeleiding. Voorkomen arbeidsongeschiktheid. Wet verbetering Poortwachter. Loonsanctie. Ontslag zieke werknemer. Transitievergoeding.

UWV ontslagprocedure nader bezien

Donderdag 18 januari 2018 | 12.00 – 14.00 uur

Onderwerpen: Bedrijfseconomische redenen. Afspiegelingsbeginsel. Uitvoeringsregelingen. Ontslagaanvraagformulieren.

Integriteit en privacy op de werkvloer

Donderdag 15 februari | 12.00 – 14.00 uur

Onderwerpen: Gebruik e-mail, internet en social media onder werktijd. Gedrag werknemer in en buiten werktijd. Privacybelang en integriteit werknemer vs. belang werkgever.Regels Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


HET PROGRAMMA

11.45 – 12.00 uur Ontvangst met koffie en koek
12.00 – 13.00 uur Themasessie o.l.v. Stein Advocaten Zwolle
13.00 - 13.15 uur Vragenvuur
13.15 – 14.00 uur Netwerken tijdens de gezamenlijke lunch

DE LOCATIE

MEPD Zwolle | Morsestraat 4-6 in Zwolle. Parkeren naast het pand.

MELD JE GRATIS AAN!

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar voor de kosteloze themasessies. We zien je aanmelding voor de betreffende sessie(s) graag tegemoet op: nancy.bergman@mepd.nl. Voor vragen zijn we bereikbaar op: 085 043 19 07.

Aanmelden: nancy.bergman@mepd.nl ovv thema en datum

< Terug