Knipsel persoonlijk ontwikkelplan

Persoonlijke ontwikkeling zorgt voor gemotiveerde medewerkers

Ontwikkeling en groei zijn minstens zo belangrijk als het salaris. Dat geldt voor jongere en oudere generaties medewerkers. Maar hoe pak je dat aan, naast een drukke baan? En hoe weet je waar je ‘voor moet gaan’? Met een persoonlijk ontwikkelplan alleen kom je er niet. Er is ook begeleiding nodig bij ontwikkeling. De eerste stap is dat medewerker duidelijk moeten krijgen wat ze precies willen. Om het dan overtuigend voor te kunnen leggen aan hun leidinggevende.

Persoonlijk ontwikkelplan
Om als medewerker aantrekkelijk te zijn en te blijven voor de arbeidsmarkt is het belangrijk om continu nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Hier kun je aan werken door minstens eenmaal per week op te schrijven wat je graag verder zou willen ontwikkelen of leren, en ook hoe je dat wil aanpakken. Opschrijven is een manier om gedachten te laten focussen, wat voorkomt dat mensen alle kanten op dwarrelen en er uiteindelijk niets overblijft dat van blijvende, duurzame waarde is. Ook voor de werkgever is het belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers zich altijd verder ontwikkelen. Er wordt verwacht dat medewerkers flexibel zijn en willen leren om zo inzetbaar te zijn en blijven voor de organisatie. Hiernaast is het voor de medewerker en de werkgever slim om te focussen op sterke vaardigheden en talenten van de medewerker.”

Bedenk voor jezelf eens wat jouw sterktes en zwaktes zijn. Je persoonlijke zwaktes benoemen is minstens zo belangrijk als de te ontwikkelen onderdelen. Alleen de mensen die hun minder sterke kanten willen ontwikkelen, laten zien dat ze echt bezig zijn met hun persoonlijke en professionele groei. Beschrijf vervolgens in het kort wie je gaat worden als je goed op weg bent met je persoonlijke ontwikkeltraject. Word je een meer betrokken professional, of iemand die anderen makkelijker kan overtuigen van zijn gelijk? Hoe specifieker de beschrijving van het toekomstige gedrag, hoe duidelijker de weg erheen wordt.

Het gaat om persoonlijke en professionele ontwikkeling, dus de werkgever moet aantoonbaar kunnen profiteren van jouw persoonlijke ontwikkeling. Benoem de kennis, vaardigheden en competenties die je gaat ontwikkelen zo specifiek mogelijk. Zonder een helder, en duidelijk geformuleerd voorstel krijg je in weinig organisaties draagvlak, tijd en geld voor je plannen. Een zorgvuldige voorbereiding is dus het halve werk. Bereid je voor op de tegenargumenten en bezwaren die de leidinggevende zal hebben. Bepaal ook waarop je wilt toegeven, of compromissen wilt sluiten. En bedenk ook welke alternatieven mogelijk zijn. Meestal is onderhandelen nodig om het ontwikkelplan erdoor te krijgen.

Bereid de beslisser(s) voor, door tijdens (liefst informele) ontmoetingen te verwijzen naar vaardigheden die je nuttig vindt, die je wel eens nader zou willen ontwikkelen en dan de opleidingen en cursussen waar je belangstelling voor hebt te noemen. Uit de reacties valt af te leiden hoe welwillend het bedrijf zal staan tegenover de plannen. Die de organisatie (deels) zal moeten ondersteunen met tijd en geld.

< Terug