creatief-denken-gedachten

Mindset, de weg naar een succesvol leven

Mindsets, overtuigingen, hebben een enorme invloed op leren en ontwikkelen, zo schrijft Carol Dweck in haar pas verschenen boek Mindsets. Ze maakt onderscheid tussen de statische en de op groei gerichte mindset. Je staat versteld hoeveel statische mindset er in onszelf kan zitten en hoezeer dat onze groei remt. Het mooie: Jij kunt zèlf je eigen mindset kiezen.

Statische mindset

Iemand met deze mindset gaat ervan uit dat intelligentie vast staat. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil over komen. Hij vermijdt uitdagingen, want dan kun je fouten maken. Hij zoekt steeds bevestiging over zijn intelligentie, persoonlijkheid of karakter. Het draait om succes hebben, slim overkomen, geaccepteerd worden en een winnaar voelen. De grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden en een verliezer voelen. Hij gedraagt zich defensief bij belemmeringen en geeft het gauw op.

Inspanning is zinloos, want als je echt een genie bent, dan hoef je je niet in te zetten. Kritiek komt over als een bedreiging, daarom negeren ze leerzame negatieve feedback. Het succes van anderen zien ze als een bedreiging. Het resultaat van de statische mindset is dat je niet echt ontwikkelt en dus minder bereikt dan mogelijk is. De statische mindset beperkt de prestaties en leidt tot slechte leermethoden.

Op groei gerichte mindset

Iemand met deze mindset gaat er vanuit, dat je basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Intelligentie is te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat hij graag wil leren. Hij gelooft dat de ware potentie van de mens onbekend is. Dat het niet te voorspellen is wat hij kan bereiken door jarenlang te werken en te oefenen. Het geloof dat kwaliteiten ontwikkeld kunnen worden. Mensen zijn verschillend als het gaat om talent, interesse en temperament. Maar iedereen is in staat om te veranderen door te leren en ervaringen op te doen.

Iemand met een op groei gerichte mindset is blij met uitdagingen en geeft niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. De liefde om jezelf volledig in te zetten en vol te houden stelt mensen in staat om zich door de moeilijkste perioden van hun leven heen te slaan. Iemand met een op groei gerichte mindset leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Het resultaat van deze mindset is dat je een steeds hoger niveau bereikt.

Interessant is het dat sommige bedrijven hun werknemers aannemen op basis van hun mindset. Vaardigheden worden als ontwikkelbaar gepresenteerd en leren wordt gestimuleerd. Er wordt een werksfeer gecreëerd waar leren en doorzettingsvermogen gewaardeerd worden.

Talent en inspanning

Mensen met een statische mindset houden niet van inspanning, maar alleen van talent. Ze vinden dat inspanning ervan getuigd dat je geen talent hebt. Want als je talent hebt, dan komt het vanzelf aanwaaien. Mensen met een op groei gerichte mindset kijken daar heel anders tegenaan. Ook genieën moeten werken om succesvol te worden. En, wat is er zo geweldig aan het hebben van talent? Natuurlijk willen zij ook wel graag talent, maar ze bewonderen de inspanning. Want wat je capaciteiten ook zijn, het is de inzet die talent doet ontvlammen en omzet in prestaties.

Van mindset veranderen

Mindsets zijn een belangrijk onderdeel van je persoonlijkheid, maar ze zijn te veranderen. Alleen al als je weet dat ze bestaan, kan dat ervoor zorgen dat je anders denkt en reageert. Je kunt jezelf aanpakken als je merkt dat je in de greep bent van de statische mindset. Bijvoorbeeld als je kansen om te leren laat schieten of ontmoedigd raakt als iets veel inspanning kost. Schakel dan over naar de op groei gerichte mindset: pak kansen, leer van fouten en blijf moeite doen.

Een gezonder scherper verstand

Recent hersenonderzoek laat zien dat het brein lijkt op een spier: hij wordt sterker als je hem vaker gebruikt. Bij het leren ontstaan er nieuwe, kleine verbindingen. Hoe meer je jezelf uitdaagt om te leren, hoe meer hersencellen ontstaan. Het resultaat? Een gezonder, scherper verstand.

Veranderen van mindset is geen chirurgische ingreep. Als je mindset verandert, zijn je oude overtuigingen niet ineens weg. De nieuwe overtuigingen krijgen een plaatsje naast de oude. Als ze sterker worden, bieden ze een andere manier van denken, voelen en gedragen. Dit moet je volhouden. Het veranderen van je mindset bestaat niet uit het toepassen van een paar trucjes. Het gaat niet enkel om het toepassen van op groei gerichte methoden, maar om het veranderen van denken.

Veel van onze deelnemers schakelen naar deze mindset. Hierdoor zijn zij in staat om zich door de moeilijkste perioden van hun leven te slaan, zoals ontslag of ziekte. Lees hun verhalen hier... of hier.

Bron: Wij-leren

< Terug