Re-integratie

Zoeken naar mogelijkheden

voor werkgevers

Directe aanpak, heldere stappen

Een medewerker in het werkproces laten terugkeren kan een veeleisend traject zijn, zeker na een langere periode van afwezigheid. Het is voor alle betrokkenen van belang om de medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. 

Dit re-integratieproces is via de Wet verbetering Poortwachter geregeld. MEPD helpt en kijkt samen met werkgever, medewerker en bedrijfsarts naar alle mogelijkheden. We volgen daarbij twee sporen: óf dezelfde functie in hetzelfde bedrijf, al dan niet aangepast óf passend werk bij een andere werkgever. Stapsgewijs zorgen we voor re-integratie, waarbij we rekening houden met alle belangen. Geen eindeloze trajecten en taaie rapporten maar een directe aanpak met heldere stappen vooruit. 
  • 1e Spoor re-integratie

    MEPD kijkt samen met werkgever en medewerker naar de mogelijkheden binnen het bedrijf. Op basis van gesprekken met werkgever en medewerker maakt de loopbaanadviseur een plan van aanpak. We bieden deskundig advies en zetten de juiste professionals in om een geschikte oplossing te vinden. Zo maken we weer werk van je leven.

  • 2e Spoor re-integratie

    Is werkhervatting binnen de eigen organisatie niet mogelijk? MEPD helpt dan bij het 2e spoor re-integratietraject. Samen met de medewerker zoeken we een geschikte functie bij een ander bedrijf of organisatie waarbij ons uitgebreide netwerk in de techniek goede diensten bewijst.

    We besteden in dit traject aandacht aan jobsearch, arbeidsmarktbenadering en sollicitatie- en presentatietechnieken. Detachering kan ook een optie zijn. Op deze manier krijgt de medewerker een nieuwe kans op de arbeidsmarkt. Daarmee nemen we jou niet de eindverantwoordelijkheid, maar wel veel zorg en werk uit handen.

Re-integratie, samen werken we aan jouw toekomst

Agnes Hendriks

Loopbaanadviseur
agnes.hendriks@mepd.nl
06 30 92 27 05

Anja Hartgerink

Loopbaanadviseur
anja.hartgerink@mepd.nl
06 29 41 32 21

Christien Schneider

Loopbaanadviseur
christien.schneider@mepd.nl

06 20 41 28 21

Connie de Vries

Loopbaanadviseur
connie.devries@mepd.nl

06 23 20 29 87

Danielle Hummelink

Loopbaanadviseur
danielle.hummelink@mepd.nl

06 83 25 76 16

Ellen Soepenberg

Loopbaanadviseur
ellen.soepenberg@mepd.nl

06 83 56 17 16

Etienne van Rooij

Loopbaanadviseur
etienne.vanrooij@mepd.nl

06 30 92 34 81

Gerard Kikstra

Loopbaanadviseur
gerard.kikstra@mepd.nl

06 22 10 30 42

Gerrit-Jan de Jong

Loopbaanadviseur
gerrit-jan.dejong@mepd.nl

06 20 80 55 84

Joanne Bouwers

Loopbaanadviseur
joanne.bouwers@mepd.nl

06 15 34 96 76

Marijke van der Meulen

Loopbaanadviseur
marijke.vandermeulen@mepd.nl

06 30 92 39 80

Mieke van Luijk

Loopbaanadviseur
mieke.vanluijk@mepd.nl

06 82 91 53 69

Paul Bongers

Productmanager | Loopbaanadviseur
paul.bongers@mepd.nl

06 30923197

Yvonne Oldenhof

Loopbaanadviseur
yvonne.oldenhof@mepd.nl

06 30 92 19 05

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom jouw arbeidssituatie

De wereld verandert snel. Techniek en de manier waarop we samenwerken ontwikkelen zich in hoog tempo. Wij houden het voor je bij. Schrijf je nu in voor maximaal 1 digitale nieuwsbrief per maand, met voor jou relevante informatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Begin hier met werken aan je leven

Beginnen met werken aan je leven kan op onze 7 regiokantoren in Nederland. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Hengelo (OV). Daarnaast werken we soms op verzoek op projectlocaties. We zijn dichtbij en reageren snel.