Vitaliteit Werkvloer Web
Terug

Vitaliteit op de werkvloer? Aantrekkelijke werkgever!

Een organisatie is zo gezond en vitaal als zijn medewerkers. Aandacht besteden aan de vitaliteit van de medewerkers betaalt zich dus terug. Met een stappenplan zorg je ervoor dat de medewerkers langer energiek en met plezier aan het werk blijven. Mensen met een hoge vitaliteit zitten lekker in hun vel, hebben levenslust en genieten vaak ook een goede gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vitale en bevlogen medewerkers efficiënter en productiever zijn en tot meer tevreden klanten leiden.

Aantrekkelijke werkgever

Toch blijkt dat twee van de drie organisaties geen goed beleid heeft om vitale medewerkers te bevorderen. Driekwart noemt ‘vitaliteitsbeleid’ wel als één van de pijlers om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Vitaliteit is dus wel een belangrijk en wezenlijk onderdeel van het bedrijfsbeleid. Hoe zorg je dan voor vitale medewerkers?

Factoren die vitaliteit beïnvloeden

Vitaliteit wordt door veel factoren beïnvloed. Zowel omstandigheden op het werk als persoonlijke (mentale en lichamelijke) kenmerken, levenservaringen en de steun die je ervaart, dragen er aan bij. Belangrijk zijn de energiebronnen die mensen hebben en de aard van stressoren uit de omgeving. Beschikt iemand over veel energiebronnen? Staan er tegenover een stressfactor voldoende energiegevers en herstelmomenten? Dan zal de balans goed voor hem blijven uitpakken. Is er daarentegen sprake van een teveel aan stressoren of een gebrek aan energiebronnen, dan leidt dat tot eens disbalans. Daarbij zullen persoonlijke kenmerken, capaciteiten en kwaliteiten ook bepalend zijn.

Rol van bevlogenheid én leidinggevende

Ook bevlogenheid bepaalt in belangrijke mate iemands vitaliteit. Medewerkers die een hoge mate van betrokkenheid ervaren, voelen zich energiek in hun werk. Bevlogenheid hangt samen met energiebronnen in de werkcontext. Als leidinggevende hebt je dus een groet rol in de vitaliteit van je medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan:

  • autonomie: zelf sturing kunnen geven aan de invulling en uitvoering van je werkzaamheden;
  • relatedness: onderdeel zijn van een sociale omgeving;
  • groei en ontwikkeling: perspectief ten aanzien van bijvoorbeeld verdieping in je werk.

Betere vitaliteit in drie stappen

Vitaliteitsdiamant_zonderMEPD.JPG#asset:1010


Stap 1. Inzicht in factoren die vitaliteit beïnvloeden

De eerste stap is om mensen zelf op zoek te laten gaan naar factoren die hun vitaliteit beïnvloeden. BIJ MEDP gebruiken we hier de vitaliteitsdiamant voor. Medewerkers brengen in kaart wat hun energiebronnen, stressoren en persoonskenmerken zijn en hoe bevlogen ze zijn.

Stap 2. Vertaling naar specifieke situatie

Stap twee is dieper ingaan op persoonlijke energiebronnen en stressoren. Hierbij maak je een vertaalslag naar de specifieke situatie van een medewerker op dit moment (werk en privé). Om zich lekker in hun vel te voelen, moeten medewerkers een zekere balans en tevredenheid ervaren in hun tijdsbesteding én de aandacht die ze aan alles geven, dat belangrijk is in hun leven. Dit is voor iedereen weer anders en het zal van (zeer) persoonlijke zaken en keuzes afhangen.

Opdrachten, zoals over energiebronnen en energiebalans, helpen medewerkers zicht te krijgen op persoonlijke energiebronnen. En hoe hun energie verdeeld is over belangrijke levensgebieden. Deze opdrachten helpen het inzicht te vergroten in persoonlijke krachten en de manier waarop iemand met tegenslagen omgaat. Ook dit is bepalend voor het welbevinden en de vitaliteit van mensen. Onze loopbaanadviseur kan helpen een vertaalslag te maken naar wat dat betekent voor het werk.

Stap 3. Concreet actieplan

Uiteindelijk gaat het erom dat medewerkers concrete stappen nemen om vitaal te blijven of vitaler te worden. Een coach kan hen helpen bij het opstellen van een actieplan. In het actieplan leggen medewerkers vast hoe ze hun energiebronnen meer kunnen benutten en hun energiebalans bewaken dan wel verbeteren. Ook hier kan een coach helpen bij het aanscherpen en concretiseren van het plan.

Wil je concreet op weg geholpen worden met het verhogen van de de vitaliteit? Neem eens contact op met collega Jan Rozema. Hij vertelt er graag meer over! Mogelijk kan de de workshop DI een mooi uitgangspunt zijn.


Bron: OverDuurzameInzetbaarheid

Terug