Pensioen Oudere Med
Terug

Hoe help ik mijn oudere medewerkers hun pensioen te halen?

De gemiddelde pensioenleeftijd stijgt snel. De meeste werkenden halen gelukkig zonder moeite hun pensioen. Toch redden sommigen het moeizaam of soms helemaal niet. Risico op verzuim door ziekte ligt op de loer wanneer medewerkers hun werk fysiek of mentaal niet meer kunnen volhouden. Wat kun je doen of adviseren om je medewerkers hun pensioen te laten halen?

Tip 1: Ben je fit voor je baan? Zet in op vitaliteit en geluk

Bij verzuim spelen diverse kenmerken een rol. Van uiteenlopende bedrijfskenmerken tot de persoons- en werkkenmerken. Niet op alle factoren kun je invloed uitoefenen. Wat kun je wel doen? Je managers adviseren om met medewerkers periodieke gesprekken te voeren: Hoe ervaren zij hun vitaliteit en geluk: ‘Ben je (nog) fit voor je baan?’ Er is een sterke relatie tussen gezondheid en geluk. 95 procent van de mensen die hun eigen gezondheid als zeer goed bestempelen zegt gelukkig te zijn. Dit geluksgevoel zakt naar 54 procent als de ervaren gezondheid slecht of zeer slecht is.

Investeer dus in vitaliteitsprogramma’s om de vitaliteit en het geluk van medewerkers te vergroten. Juist ook nu de medewerkers steeds ouder worden.

Tip 2: Monitor samen met de medewerker de ‘landing’ naar het pensioen

Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd rond 61 jaar. Onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen is deze leeftijd inmiddels gestegen naar 67 jaar en 3 maanden. Of het wel of niet zwaar is om het pensioen te halen zal voor iedereen anders zijn. Proactief zal je dit samen met de medewerker moeten monitoren. Het helpt medewerkers om herhaald te bespreken wat iemand zélf nodig heeft bij een ‘landing’. Dan kun je samen een realistisch plan maken. Flexibiliteit van de werknemer als wel van de werkgever bij deze ‘landing’ is van wezenlijk belang.

Tip 3: Bied een pensioen-cursus aan

Elke medewerker gaat anders om met de naderende pensionering. De een is extra hard aan het werk om werkzaamheden goed af te ronden en over te dragen (misschien om nog even de kop in het zand te steken?). Andere medewerkers zijn al langere tijd bezig met hun komende pensioen. Soms zijn ze in de positie om al af te bouwen en een periode minder te werken.

Een cursus voor de medewerkers met het pensioen in zicht is een aanrader. Tijdens zo’n cursus wordt teruggeblikt op het werkzame leven en wordt er stilgestaan bij de komende levensfase. Het helpt medewerkers om mentaal de knop om te zetten.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze cursus? Of over het inzetten van een vitaliteitsbeleid (ook wel leeftijdsbewust personeelsbeleid of duurzame inzetbaarheid)? Neem gerust contact met ons op. We delen graag onze kennis over deze thema’s.


Bron: xperthractueel.nl

Terug