Blog Een Leven Lang Werken Mepd
Terug

Een leven lang moeten werken?

Dat klinkt dramatisch. Maar het is een feit. We moeten steeds langer door werken. Met vervroegd pensioen gaan, is financieel lang niet altijd haalbaar. Nog geen 10 jaar geleden konden werknemers in de Metalektro, onder voorwaarden, vanaf hun 61e jaar gebruik maken van een vroegpensioenregeling. Tegenwoordig mag je al blij zijn als het financieel mogelijk is je pensioen iets ‘naar voren te halen’ om heel misschien vanaf 65 of 66 jaar vervroegd met pensioen te gaan. Dit wordt voor een grote groep medewerkers steeds lastiger. Mede door het opschuiven van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden vanaf 2022 en het niet indexeren van de pensioenen de afgelopen jaren. Hoe halen we (vitaal) ons pensioen? En wat als het pensioen halen lastig wordt? Vanwege leeftijd al dan niet in combinatie met het (type) werk...

Blog Marc Berger, project manager MUP (Met Uitgestelde Prestatieplicht) | Detachering

Hoe zorg je dat iedereen vitaal en productief blijft tot de pensioendatum?

Wat is dan wèl mogelijk om productief te blijven tot ons pensioen? Met deze vraag worstelen bedrijven en medewerkers. We merken bij MEPD, dat met name medewerkers in zware beroepen het werk niet langer aan kunnen of dreigen ziek uit te vallen. Duurzame inzetbaarheid is dan ook hét modewoord van de laatste jaren. Investeringen in ontwikkeling, opleiding en gezondheid moeten er voor zorgen dat mensen langer en beter inzetbaar blijven. Samen met voortschrijdende automatisering.

Toch biedt dit niet in álle gevallen een oplossing tot op latere leeftijd. MEPD probeert dan samen met bedrijven en medewerkers tot andere oplossingen te komen. Een manier waarop de medewerker wel zijn pensioen kan halen. Op een wijze dat het bedrijf en de medewerker samen tevreden zijn.

Wordt het werk gewoonweg te zwaar? De werkweken te lang?

Wat zijn de opties? Je kunt als medewerker natuurlijk in overleg minder gaan werken, bijvoorbeeld vier dagen per week. Maar dit heeft consequenties voor je inkomen, pensioenopbouw en sociale zekerheid. Daarom zijn in diverse sectoren regelingen getroffen om minder werken met volledige pensioenopbouw mogelijk te maken. Een dergelijke regeling, het generatiepact, is op dit moment inzet bij de huidige CAO onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden in de Metalektro.

Opties als Generatiepact deeltijdpensioen of een andere oplossing blijft maatwerk

Een ‘generatiepact’, wat houdt dat in? Dat je bijvoorbeeld 80% gaat werken, waarbij het inkomen 90% bedraagt en de pensioenopbouw voor 100% wordt voortgezet. Aan de andere kant zorgt dit ervoor dat meer jongeren een vaste baan krijgen. Een andere optie kan zijn om gebruik te maken van deeltijdpensioen. Hierbij gaat voor het gedeelte waarvoor de medewerker minder gaat werken het pensioen vervroegd in. Moet er onverhoopt toch afscheid genomen worden van oudere medewerkers en/of zijn oplossingen als generatiepact of deeltijdpensioen niet de gewenste oplossing? Dan kan ook een op maat gemaakte (MUP)regeling bij MEPD een oplossing zijn.

Een MEPD maatwerkoplossing

Een regeling bij MEPD kan enerzijds de oplossing zijn voor het bedrijf om relatief kostenvriendelijk en op een respectvolle wijze afscheid te nemen van een medewerker. Anderzijds voor de medewerker om met een gegarandeerd inkomen én volledige pensioenopbouw vitaal het (vroeg)pensioen te halen. De medewerker komt dan in dienst bij ons, bij Stichting MEPD en wordt begeleid tot aan het (vervroegd) pensioen: dit noemen we de MUP regeling.

Meer weten?

Waar je ook voor kiest, voor welke regeling of combinatie van mogelijkheden, het blijft individueel maatwerk. Meer weten of een vrijblijvend advies hierover, neem gerust contact met mij op.

Lees ook het blog van collega Paul: Ambitieus? Dat is ook ontwikkeling in de breedte

Meer weten over MUP?

Terug