Themasessie Zuid Id
Terug

Themasessie MEPD Zuid: AVG ingevoerd... En nu?

Geïnteresseerd in een themasessie over het onderwerp ‘AVG ingevoerd… en nu?' 

Dan is deze themasessie ism met Kaper Nooijen Advocaten een mooie gelegenheid om meer te horen over dit zeer actuele onderwerp. We zijn uw reactie graag tegemoet, waarvoor dank! 

De onderwerpen 

• Wat zijn persoonsgegevens (verschil gewoon en bijzonder)? 
• Wie is verwerkingsverantwoordelijk? Op welke grondslagen mag je überhaupt persoonsgegevens verwerken? 
• Welke plichten heb je als verwerkingsverantwoordelijke en meer in het bijzonder als werkgever: hoe lang mag je bijvoorbeeld de gegevens van een sollicitant bewaren, hoe ga je om met de invoering van een collectief privacy beleid?
• Wat moet je in ieder geval op orde hebben (registerplicht, moet je een functionaris aanstellen)? 
• Wanneer is een gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA) nodig? 
• Wat is de rol van de ondernemingsraad m.b.t. de AVG? 
• Wat zijn de rechten van de betrokkene? Wat zijn de sancties op niet naleving?

Wanneer?
Dinsdag 29 mei van 11.30 – 13.30 uur

Locatie
MEPD Zuid | Fransebaan 590 | 5627 JM | Eindhoven 

Programma
11.30 uur   Ontvangst met koffie en thee
11.45 uur   Opening door MEPD
12.00 uur   Interactieve sessie 'Privacy van de werknemer' door advocaat Susan Nooijen
13.00 uur   Gezamenlijke lunch en de mogelijkheid om te netwerken
13.30 uur   Afsluiting

Aanmelden
We zien uw aanmelding graag z.s.m. tegemoet op: pascale.paridaens@mepd.nl.

Terug