Koffie Aandacht
Terug

Terugdringen van ziekteverzuim de moeite waard!

Een zieke werknemer kost gemiddeld anderhalf tot twee keer zijn salaris. Met het tegengaan van ziekteverzuim is dus veel te winnen. Bij een zieke werknemer ben je namelijk wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daar komen nog andere kosten bij, zoals kosten voor ziekteverzuimbegeleiding en de tijdelijke vervanging van de zieke werknemer. 

Wat je kunt doen om verzuim terug te dringen, naast geijkte zaken als een goed verzuimbeleid, arbodienst, etc. is eenvoudig. Oog houden voor je mensen. Vitamine A (Aandacht) is de beste remedie tegen verzuim. Hieronder enkele tips!

Let op de signalen van je mensen 
Ziekteverzuim lijkt soms te komen als een totale verrassing. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn als je let op de signalen van verzuim. Herken je die vroegtijdig dan kun je samen met de medewerker op zoek gaan naar een oplossing en uitval voorkomen. In de gevarenzone vertoont de medewerker bijvoorbeeld signalen van werkstress, is prikkelbaar, lijkt het overzicht kwijt te zijn, maakt geen uitgeslapen indruk of heeft moeite met concentreren. Deze signalen hoeven overigens niet altijd te wijzen op dreigend ziekteverzuim, maar kunnen wel betekenen dat er iets aan de hand is. 

Maak het onderwerp bespreekbaar
Werkgevers vinden het lastig om het onderwerp aan te snijden in gesprekken met werknemers. Waarom? Het raakt al snel de privésfeer. Toch hoeft het bij de juiste aanpak geen probleem te zijn om ziekteverzuim ter sprake te brengen. Zo vinden medewerkers het vaak fijn als je geïnteresseerd bent in hoe het met ze gaat. Je geeft blijk van deze interesse als je hier oprecht naar vraagt zonder meteen oplossingen aan te dragen. Geef daarbij ruimte voor een antwoord door het onderwerp los te koppelen van het functioneren van de werknemer. Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: Zit je goed in je vel? Ik zie dat jij je de laatste tijd steeds vaker ziek meldt. Is er iets wat we kunnen doen om te helpen? Heb jij het goed naar je zin op het werk?

Bied voldoende regelmogelijkheden
Meer regelmogelijkheden op het werk kunnen zorgen voor minder verzuim. Denk aan de mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer iemand werkt. Denk aan thuiswerken en meer zeggenschap over hun werktijden. Hierdoor sluiten werk- en privéverplichtingen beter op elkaar aan en verklein je de kans op uitval door een te hoge werkdruk.

Investeer in opleidingen
Het loont om te investeren in opleidingsmogelijkheden voor je personeel. Een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekteverzuim. Het maakt daarbij niet uit om welke sector het gaat en wat de gemiddelde leeftijd is van het personeelsbestand. Mogelijk heeft dit te maken met de waardering die je uitspreekt als je medewerkers een opleiding laat volgen. Daarnaast raken ze hierdoor niet achterop in hun professionele ontwikkeling, zodat ze beter (en dus met minder frustratie) hun werk kunnen doen.

Wijs op elkaars verantwoordelijkheid
Bij ziekteverzuim ligt de verantwoordelijkheid bij twee partijen. Als goed werkgever houd je voldoende rekening met een zieke werknemer. Andersom mag je van een werknemer verwachten dat hij goed werknemerschap toont. Dat betekent dat hij gemaakte afspraken nakomt, ook als het om ziekteverzuim gaat. Uiteindelijk heb je een contract met elkaar, dat naast een aantal rechten ook plichten met zich meebrengt. Blijf in gesprek en wijs elkaar in de gesprekken op deze gedeelde verantwoordelijkheid.

Lees ook: In 6 stappen de zieke werknemer weer aan het werk!

Terug