Geschikte Kandidaat 1499156484
Terug

​Past iemand bij je bedrijfscultuur? Deze vragen helpen je!

Hoe ervaren je als recruiter ook bent; het is in een sollicitatiegesprek nooit makkelijk om vast te stellen wat voor vlees je in de kuip hebt. De beslissing blijft altijd een beredeneerde gok. Maar wat vraag je aan de kandidaten als je wilt testen of hij/zij in je cultuur past?

Deze vier vragen kunnen je hierbij helpen.


1. Hoe versterkte de cultuur van je vorige werkgever jou?

Een interessante vraag, omdat kandidaten hierdoor over hun vorige baan gaan vertellen vanuit het perspectief van de cultuur daar. Was die ‘empowerend*’ of niet? Herkennen ze het positieve, ook al zijn ze misschien niet positief vertrokken? En wat zegt het als ze bereid zijn hun vorige werkgever af te vallen?

Door specifiek te vragen naar de cultuur van de vorige werkgever, leer je veel over hoe de kandidaat denkt over cultuur. Het antwoord laat zien of ze überhaupt over het begrip ‘cultuur’ hebben nagedacht. En het laat bovendien zien hoe de kandidaat denkt empowered te kunnen worden. Dit geeft meteen inzicht in wat hen motiveert.

* Iemand in staat stellen om optimaal gebruik te maken van zijn talenten en capaciteiten.

2. Welke kenmerken had de beste baas die je ooit gehad hebt?

Een prima follow-up op de vorige cultuurvraag. Hij belicht de zaak vanuit een ander standpunt. Heb je bij de eerste vraag nog geen beeld gekregen van wat de kandidaat motiveert, dan krijg je het wel met deze.

Welke kenmerken somt de kandidaat als eerste op? Deed hij of zij het goed bij een directieve leidinggevende? Of juist bij een motivator, een meer coachende baas? Hoe belangrijk vindt hij of zij autonomie, waardering, frequent contact, integriteit?

3. Beschrijf een conflict met een collega en hoe ging je daarmee om?

Deze vraag is heel verhelderend. Zo zijn mensen eerder geneigd open en eerlijk te zijn als hen wordt gevraagd zich een specifieke gebeurtenis te herinneren. Dat zegt dus meestal meer dan wanneer de kandidaat gevraagd wordt bepaalde karakteristieken van zichzelf te beschrijven.

Ook laat deze vraag zien wat een kandidaat verstaat onder ‘een conflict’ én geeft inzicht in het gedrag van de kandidaat. Wat vindt hij of zij een redelijke en positieve reactie op een conflict? Hoe geweldig jouw cultuur ook is, er zullen altijd conflicten ontstaan. Het is hoe je daarmee omgaat dat bepaalt hoe succesvol je cultuur zal zijn en of iemand daarbij past.

4. Welke feedback verwacht je in deze functie? En hoe vaak?

Begrijpen of en welke feedback een kandidaat wil en hoe vaak hij/zij dat wil, vertelt je veel over de verwachtingen. De frequentie en het type feedback dat in een organisatie wordt gegeven, hangt sterk samen met de cultuur.

Verwacht de kandidaat dat de feedback alleen gaat over zijn/haar prestaties? Denkt hij of zij dat de feedback te maken heeft met de kernwaarden van de organisatie? Ziet hij het als een formaliteit die van de HR-afdeling één keer per jaar moet, of verwacht de kandidaat feedback als continue bron van groei en vooruitgang? Het antwoord daarop laat goed zien of iemand past.

Nog steeds is het spannend hoe iemand gaat passen in je bedrijfscultuur. Maar bovenstaande vragen geven je een beter beeld en inzicht in iemands persoonlijkheid. Wil je graag je eigen oordeel zwart op wit aangevuld zien? Dan biedt een selectieassessment uitkomst!

Lees ook het blog van Marijke ook selectieassessments!


Terug