Reorganisatie-voorbereiden
Terug

De juiste voorbereiding van een reorganisatie

Een reorganisatie meemaken is niet leuk. Maar de feiten en de omstandigheden maken het soms noodzakelijk. Hoe bereid je je voor op een reorganisatie? De aanleiding van reorganisaties zijn meestal vanwege matige economische omstandigheden, kwaliteitsdrijfveren of zorgen dat de organisatie beter aansluit op de veranderende markt. Dit kan de volgende effecten hebben op de medewerkers:

- Functies worden opnieuw geformuleerd;
- Medewerkers krijgen tijdelijk ander werk, totdat er (misschien) een nieuwe functie vrijkomt;
- Medewerkers worden boventallig verklaard, wat ontslag betekent voor hen.
- Er is sprake van complexe situaties op juridisch en organisatorisch gebied, bijvoorbeeld bij het opstellen van transitiebudgetten, sociale plannen en collectieve ontslagaanzegging.

Ben je op de hoogte van alle regelgeving rondom een reorganisatie?

Bij een reorganisatie wordt van jou als werkgever verwacht dat je op de hoogte bent van de regelgeving (collectief ontslag bij meer dan 20 medewerkers in 3 maanden en medezeggenschap als er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bestaat) en de beleidsregels van UWV. Die kijkt eerst naar objectieve zaken en pas later wordt het personele plaatje ingekleurd en komen 'Jantje' en 'Pietje' voor ontslag in aanmerking. Het UWV hanteert strakke begrippen zoals afspiegeling en uitwisselbare functies. Gekeken wordt naar het gehele personeelsbestand (ook uitzendkrachten en oproepkrachten) en ook de functies die niet direct gevaar lopen. Afstemming van de plaatsingscriteria in combinatie met de oude en nieuwe functie is daarbij essentieel.

Besteed tijd aan het opstellen van een reorganisatieplan

Ook andere zaken spelen een rol. Voordat je aan het personeel komt, vraag jezelf eens af of er andere bezuinigingsmaatregelen zijn getroffen? Denk aan een kleinere kantoorruimte met lagere huur, halvering budgetten etc. Zijn er arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of uitzendkrachten? Het is dan logisch dat flexibele arbeidsovereenkomsten niet worden verlengd. Stel intern een uitgebreid reorganisatieplan op en neem daar alle onderdelen van de reorganisatie in mee. Hoe ziet de organisatie er nu uit en hoe in de toekomst? Welke bezuinigingsmaatregelen zijn er getroffen? Hoe doen de concurrenten het? Wat is de prognose in de markt/ branche? Hoe ziet het financiële plaatje eruit? Om hoeveel arbeidsplaatsen gaat het? Is er een mogelijkheid voor een sociaal plan/ personele regeling? Hoe wordt er gewerkt aan de mobiliteit van de medewerkers?

Reorganiseren doe je niet alleen

De ervaring leert dat een reorganisatieplan het verdere proces in werking zet, zoals het opstellen van de ontslagaanvraag, de uitleg aan de medewerkers en andere documenten die opgesteld moeten worden in dit traject. Er gaat veel tijd zitten in de voorbereiding, huur daarom een jurist en een P&O adviseur in die je kunnen helpen. Een jurist kan onder andere behulpzaam zijn bij het correct beëindigen van de arbeidsrelaties via een beëindigingsovereenkomst dan wel het opstellen van een ontslagvergunningsaanvraag. De P&O adviseur kijkt meer naar het sociale en menselijke aspect en houdt de communicatie in de gaten.

Tips wanneer u gaat reorganiseren

  1. Neem de tijd voor een reorganisatie. Het is ingrijpend voor de orderneming en haar medewerkers.
  2. Stel een uitgebreid reorganisatieplan op, met daarbij ook een communicatieplan
  3. Stel intern een ‘project team’ samen voor een breed draagvlak in de organisatie
  4. Schakel deskundige hulp in: denk aan een jurist en P&O adviseur.

Meer artikelen over reorganisatie

Terug